Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


nl:cacheicons

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:cacheicons [2018/08/17 13:02]
quidje aangemaakt
nl:cacheicons [2019/06/19 14:43]
linstylemon Vertaling pagina in Nederlands
Regel 1: Regel 1:
-FIXME **Deze pagina is nog niet volledig vertaald. Help alsjeblieft de vertaling compleet te maken.**\\ //​(verwijder deze paragraaf als de vertaling is voltooid)// 
- 
-====== Geocache Icons ====== 
- 
-c:geo uses dedicated icons for the different types of Geocaches available. The following table provides an overview of the used icons, the corresponding cache type and a basic description of the characteristic features of this cache type. 
- 
-^ Icon ^ Cache Type ^ Basic description ^ 
-|{{ :​type_traditional.png?​nolink&​40 |}}|Traditional Cache|This is classic type of geocaches. The geocache can be found at the given coordinates.| 
-|{{ :​type_multi.png?​nolink&​40 |}}|Multi Cache|A multi cache uses at least two locations. The geocache itself is located at the final location, but you need to visit several locations and possibly solve questions/​riddles at each stage to find out the final location.| 
-|{{ :​type_earth.png?​nolink&​40 |}}|Earth Cache|The location of an earth cache is a location of special geological interest. The aim of these geocaches is to educate the geocachers about the geology of the earth. At the location typically questions need to be answered to be able to log the geocache. There is no physical geocache at the location. More information can be found at [[http://​earthcache.org|earthcache.org]].| 
-|{{ :​type_mystery.png?​nolink&​40 |}}|Mystery Cache|This geocache type covers many possibilities,​ where the geocache is typically not located at the given coordinates but the real location has to be investigated.Typically the user has to answer questions or solve the riddle in the cache description to reveal the real location.| 
-|{{ :​type_wherigo.png?​nolink&​40 |}}|Wherigo Cache|Wherigo is a way to play location depending adventures. Using a dedicated Wherigo app and the cache cartridge file, the geocacher has to play a location based game or answer location based questions. More information at [[http://​wherigo.com|wherigo.com]] | 
-|{{ :​type_virtual.png?​nolink&​40 |}}|Virtual Cache| A virtual cache location does not contain a physical geocache. At the location an assignment needs to be carried out or a question needs to be answered. If this is done correctly and the location is really visited, the geocache can be logged as found.| 
-|{{ :​type_letterbox.png?​nolink&​40 |}}| Letterbox Hybrid Cache| A letterbox geocache uses clues instead of coordinates. A stamp can be found at the final location to record the visit.| 
-|{{ :​type_webcam.png?​nolink&​40 |}}|Webcam Cache|At this geocache type you need to stand in front of a public webcam and capture a picture from this cam. Afterwards the picture needs to be posted together with your log to claim the find.| 
-|{{ :​type_event.png?​nolink&​40 |}}|Event Cache|Sometimes geocachers organize events at a certain time and place to meet and discuss about Geocaching.| 
-|{{ :​type_mega.png?​nolink&​40 |}}|Mega Event Cache|A Mega Event Cache is basically the same as an Event Cache, but the event is bigger. A minimum number of 500 geocachers need to be registered.| 
-|{{ :​type_giga.png?​nolink&​40 |}}|Giga Event Cache|A Giga Event Cache is basically the same as Mega Event Cache, but the event is even bigger. A minimum number of 5000 geocachers need to be registered. | 
-|{{ :​type_cito.png?​nolink&​40 |}}|CITO Event Cache|CITO Event Cache are events organized for the purpose of cleaning the environment or a similar task and (optionally) afterwards place a new geocache at the location. CITO is the abbreviation for Cache-In-Trash-Out. | 
-|{{ :​type_ape.png?​nolink&​40 |}}|Project APE Cache|14 Geocaches of this type have originally been placed in 2011 to support the movie "​Planet of the Apes". Only a few geocaches exist today, which makes it one of the rarest Geocache types.| 
-|{{ :​type_hq.png?​nolink&​40 |}}|Groundspeak Headquarter Cache|There is only one Geocache of this type, located at the HQ of Groundspeak,​ the company behind Geocaching.com,​ in Seattle, Washington, USA.| 
-|{{ :​type_unknown.png?​nolink&​40 |}}|Unknown Cache Type|If this cache type is shown either c:geo could not (yet) load the cache type of this Geocache, it is a cache type not explicitly supported by c:geo (e.g. Lab Caches on geocaching.com) or it is a dedicated Unknown Type Geocache as supported on opencaching platforms.| 
  
 +====== Geocache Iconen ======
  
 +c: geo maakt gebruik van speciale pictogrammen voor de verschillende soorten Geocaches die beschikbaar zijn. De volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte pictogrammen,​ het bijbehorende cachetype en een basisbeschrijving van de karakteristieke kenmerken van dit cachetype.
  
 +^ Icoon ^ Cache Type ^ Basisbeschrijving ^
 +|{{ :​type_traditional.png?​nolink&​40 |}}|Traditional Cache|Dit is het klassieke type geocache. De geocache kan op de gegeven coördinaten worden gevonden.|
 +|{{ :​type_multi.png?​nolink&​40 |}}|Multi Cache|Een multi cache maakt gebruik van minimaal twee locaties. De geocache zelf is op de eindlocatie,​ maar om deze te kunnen loggen dienen enkele locaties te worden bezocht waarbij mogelijk vragen moeten worden beantwoord of raadsels worden opgelost.|
 +|{{ :​type_earth.png?​nolink&​40 |}}|Earth Cache|De locatie van een earth cache heeft een bepaalde geologische waarde. Het doel van dit type geocaches is om geocachers iets te leren van de geologie van de aarde. Op de locatie dienen in de meeste gevallen vragen te worden beantwoord om de geocache te kunnen loggen. Er is geen fysieke geocache op deze locatie. Meer informatie over dit type cache is te vinden op [[http://​earthcache.org|earthcache.org]].|
 +|{{ :​type_mystery.png?​nolink&​40 |}}|Mystery Cache|Dit type geocache heeft meerdere mogelijkheden waarbij in de meeste gevallen de locatie niet als coördinaat wordt gegeven, maar op een andere manier moet worden gevonden. In de meeste gevallen kan deze locatie worden gevonden door het beantwoorden van vragen of het oplossen van een raadsel in de cachebeschrijving. |
 +|{{ :​type_wherigo.png?​nolink&​40 |}}|Wherigo Cache|Wherigo is een manier om op een locatie gebaseerde manier een avontuur te beleven door gebruik te maken van een speciale Wherigo app en het cache cartridge bestand. De geocacher moet een op de locatie gebaseerd spel spelen of antwoorden geven. Meer informatie over dit cache type is te vinden op [[http://​wherigo.com|wherigo.com]] |
 +|{{ :​type_virtual.png?​nolink&​40 |}}|Virtual Cache| Op een virtuele cache locatie is geen fysieke geocache te vinden. Op deze locatie moet een opdracht worden uitgevoerd of een vraag te worden beantwoord. Als dit goed is gedaan en de locatie is werkelijk bezocht mag de geocache als gevonden worden gelogd. |
 +|{{ :​type_letterbox.png?​nolink&​40 |}}| Letterbox Hybrid Cache| Een letterbox geocache gebruikt aanwijzingen in plaats van coördinaten. Er kan op de eindlocatie een stempel worden gevonden om je bezoek te noteren. |
 +|{{ :​type_webcam.png?​nolink&​40 |}}|Webcam Cache|Voor dit geocache type moet je voor een publieke webcam gaan staan en een foto door deze camera laten maken. Nadien moet de foto toegevoegd worden aan je log om je vondst te claimen. |
 +|{{ :​type_event.png?​nolink&​40 |}}|Event Cache|Soms organiseren geocachers evenementen op een specifieke plaats en tijd om elkaar te ontmoeten en te praten over Geocaching.|
 +|{{ :​type_mega.png?​nolink&​40 |}}|Mega Event Cache|Een Mega Event Cache is in principe hetzelfde als een Event Cache, maar het evenement is groter. ​ Er moeten minimaal 500 geocachers worden geregistreerd. |
 +|{{ :​type_giga.png?​nolink&​40 |}}|Giga Event Cache|Een Giga Event Cache is in principe hetzelfde als een Mega Event Cache, maar is nog groter. Er moeten minimaal 5000 geocachers worden geregistreerd. |
 +|{{ :​type_cito.png?​nolink&​40 |}}|CITO Event Cache|CITO Event Cache is een evenement dat georganiseerd wordt met als doel om de omgeving schoon te maken of een gelijksoortige taak waarbij (optioneel) nadien een nieuwe geocache wordt geplaatst op deze locatie. CITO is de afkorting van Cache-In-Trash-Out (Cache erin troep eruit). |
 +|{{ :​type_ape.png?​nolink&​40 |}}|Project APE Cache|Er zijn 14 Geocaches van dit type en zijn oorspronkelijk in 2011 gelegd als promotie van de film "​Planet of the Apes"​. ​ Slechts enkele van deze geocaches bestaan nog, wat dit cache type één van de zeldzaamste Geocache typen maakt. |
 +|{{ :​type_hq.png?​nolink&​40 |}}|Groundspeak Headquarter Cache|Er is slechts één Geocache van dit type, gestationeerd op het hoofdkantoor van Groundspeak,​ het bedrijf achter Geocaching.com,​ in Seattle, Washington, Verenigde Staten. |
 +|{{ :​type_unknown.png?​nolink&​40 |}}|Onbekend Cache Type|Indien dit cache type wordt getoond kan c:geo dit type (nog) niet laden of wordt het cache type niet expliciet door c:geo ondersteund (bijv. Lab Caches op geocaching.com) of het is een Onbekend Cache type zoals gebruikt wordt op opencaching platformen. |
  
nl/cacheicons.txt · Laatst gewijzigd: 2019/06/19 14:43 door linstylemon